YARA Agro Office ® е разработен с цел да направи прецизното фермерство и самото управление на стопанството, лесно. Софтуерният продукт моментално съхранява всяка информация за Вашите полета и култури, за да можете да направите обстоен анализ на своята реколта, торене, сеитба, почва и др. По този начин, можете да идентифицирате причините за конкретни условия и да вземете навременни и информирани решения. Системата улавя данни от телеметрия и безжични системи за трансфер на данни, като осигурява информация за реколтата, изработена площ, препоръчана норма на торене, приложена норма на торене, разход на гориво, нивото на горивото в резервоара, локация на машините и др. Правото да изберете своя предпочитан бранд за земеделско оборудване е изцяло Ваше. Така, Агро Офис® е отворен към работа с всички производители – Ag Leader, John Deere, Trimble, Topcon, Claas Telematics и много други.

Към Агро Офис

 

 

Управление на Полетата

Fields alt text

Агро Офис прави мениджмънта на полетата лесен, от птичи поглед. Ще можете да разполагате с всичката информация за полето и културите, нагледно и под ръка. Използвайте софтуера в интеграция с дисплеите на машините си, благодарение на широката съвместимост на Агро Офис. Винаги ще можете лесно да наложите границите на полетата си от дисплея в софтуера и обратно – трансферирайте последните промени по границите от кадастралната карта или съответните органи, директно на дисплея, в кабината на трактора. Разкрийте всички тайни, които крие Управлението на Земята!

Управление на Фермата

Alt text

 Менажирайте стопанството си на ниво разходи, операции и профил на полето. Направете планировка с висока точност в реално време, както и такава на управлението на разходите, печалбата и потенциалните загуби, благодарение на интеграция със системи за телеметрия. Така, можете да се сдобиете с информация за конкретен район, съпоставка по стопански години, култури и др. Системата на Агро Офис® е съвместима с най-популярните брандове за оборудване, като: Trimble, John Deere, Ag Leader  и Muller Elektronik. Планирайте, управлявайте и пожънете успеха, като направите съпоставка с други сезони и с работата на други земеделци.

Управление на Договори

Contracts alt image

  Агро Офис® Договори е детайлна и широко-обхватна платформа за договорите за обработваема земя. Калкулирайте, менажирайте и платете рента само с няколко клика на мишката. Получете не само отчети в реално време за изчислена, платена и неплатена рента, но и също по-общи такива относно управляваната към момента земя. Имате ли лични и заплетени обстоятелства и критерии за наема? Не се притеснявайте, защото Агро Офис® Договори покрива всички специфични случаи. Избегнете безкрайното правене на справки към НСИ и Министерството на Земеделието – нашият софтуер ще го направи в рамките на 30 секунди, с няколко кликвания на мишката.