Комплексни почвени торове

 Серията YaraMila е водеща категория сложни NPK торове на Yara в световен мащаб. Те съдържат азот, фосфор, калий, основни хранителни елементи и микроелементи в различни пропорции и са проектирани да задоволяват специфичните хранителни нужди на всяка култура.  


Нитратни торове

Гамата торове YaraBela доставя на културите азот под формата на амониев нитрат, за да увеличи максимално плодородието на почвата и да увеличи добива на културите.


Концентрирани азотни торове

Продуктовата гама YaraVera включва азотни торове с висока концентрация на азот.


Торове с калциев нитрат

Гама от калциево-нитратни торове, спомагащи за разработването на продукти с висока стойност.


Листни торове

YaraVita: Гама от торове, специално разработени за листно торене с микроелементи, третиране на семена или почвено приложение чрез напоителни системи.