Yara alt text

  Отговорно изхранване на света и защитаване на планетата Това е мисията на Yara и е едновременно проста и много амбициозна. Yara развива знания, за  отговорно изхранване на света и да защитава планетата. За да изпълним тези ангажименти, ние поехме водещата роля в разработването на инструменти за прецизно земеделие и работим в тясно сътрудничество с партньори по цялата хранителна верига, за да разработим по-благоприятни за климата решения за хранене на културите. В допълнение, ние сме ангажирани да работим за устойчиво производство на минерални торове. Ние насърчаваме отворена култура на многообразие и приобщаване, която насърчава безопасността и почтеността на нашите служители, изпълнители, бизнес партньори и обществото.

www.yara.com