Yara alt text

Присъствието на Yara в България, датира от 2016 г., когато Yara придобива софтуера Agro Office. Оттогава съществуващият продуктов и софтуерен екип са интегрирани в Yara и те непрекъснато подкрепят екипа на Polaris, играейки своята роля в мисията на Yara за отговорно изхранване на света и защита на планетата.