Настоящото Съобщение за поверителност на Yara („Съобщение за поверителност“) важи за лични данни, които се събират и използват от „Яра България“ ЕООД, адрес: 9000 Варна, бул. „Осми Приморски полк“ 115, („ние“), когато използвате този уеб сайт („Сайтът“) или по друг начин взаимодействате с нас, както е описано по-долу.

„Яра България“ ЕООД управлява Сайта и е администратор за обработка на вашите лични данни, когато използвате Сайта.

Това Съобщение за поверителност обяснява как Yara събира, използва и разкрива лични данни, когато използвате Сайта и по друг начин взаимодействате с нас, както е описано по-долу. В случай, че взаимодействаме с вас по начини, които не са описани по-долу, ние ще ви предоставим информация относно използването на вашите лични данни във връзка с това конкретно взаимодействие. Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на office.bg@yara.com.

 

За повече информация относно това как Yara обработва лични данни, вижте публичната версия на Политиката за поверителност на данните на Yara за данни на клиенти, доставчици и бизнес партньори, която е част от Обвързващите корпоративни правила на Yara.

 1. Как и кога събираме лични данни

Ние събираме информация за вас, когато използвате Сайта и когато по друг начин взаимодействате с нас, например, ако сте клиент или доставчик на Yara. Ние получаваме вашата информация от следните източници, в зависимост от това как взаимодействате с нас:

 1. От нашите уеб сайтове или мобилни приложения:
 • Ние събираме лични данни чрез нашите уеб сайтове или мобилни приложения, например, когато се абонирате за едно от нашите мобилни приложения, настройвате потребителски профил или взаимодействате с нашите свързани устройства.
 • Като отправна точка можете да използвате Cайта, без да разкривате самоличността си. Когато посещавате Cайта или по друг начин взаимодействате с нас онлайн, ние събираме информация за вашия компютър и използването от ваша страна на нашия уеб сайт и приложения чрез използване на бисквитки. Ние използваме тази информация за измерване на обобщено ниво на използването на Cайта, за да подобрим неговото съдържание.
 • Също така събираме лични данни, когато използвате нашите мобилни приложения или се свързвате с нас чрез уеб сайта или приложението, за целите на обслужването на клиенти. Моля, вижте раздела по-долу за бисквитки и подобни технологии.
 1. Директно от вас:
 • Ние събираме лични данни директно от вас, когато взаимодействате с нас и избирате да ни изпратите определена информация, като например, когато се регистрирате за получаване на бюлетин, влизате на един от нашите уеб сайтове или приложения, попълвате едно от нашите цифрови или физически формуляри, се регистрирате, за да присъствате на уебинари или конференции, правите покупка, правите поръчка или качвате информация на един от нашите портали.
 • Може също така да събираме вашите лични данни, когато получим запитване от вас (например, във връзка с обслужване на клиенти), когато обработваме вашите поръчки и когато посещавате нашите панаири или събития. Обърнете внимание, че ние сме задължени по закон да обработваме определена информация (като например, във връзка с определени покупки) и понякога трябва да ви помолим да предоставите определена информация, за да можем да сключим и изпълним договор с вас.
 • Също така събираме лични данни директно от вас, когато действате като доставчик, за да можем да изпълним договора с доставчика и за управление на отношенията с доставчика.
 • В някои случаи провеждаме онлайн проучвания, за да разберем по-добре нуждите и предпочитанията на нашите потребители, посетители, контакти, потенциални клиенти и клиенти, например, чрез измерване на удовлетвореността на клиентите и обогатяване на данните чрез резултата на нетния промоутър. Преди да проведем проучване, ще ви информираме как ще използваме вашите лични данни. Участието в проучването е доброволно и, когато се изисква от приложимото законодателство, ние ще получим вашето съгласие за обработката. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.
 1. От нашата група компании, дилъри, доставчици, бизнес партньори и други трети страни:
 • Когато купувате или продавате продукт или услуга, ние може да събираме лични данни, свързани с транзакцията, за изпълнение на транзакцията и управление на бизнес взаимоотношенията. По ваше искане или за да преследваме законните си интереси при извършване на сегментиране или управление на отношенията с доставчици, ние може също да импортираме информация от нашите дилъри, доставчици, бизнес партньори и други трети страни.
 1. От вашето оборудване:
 • Ако сте се регистрирали да използвате услуги, които ви позволяват да качвате информация от вашето устройство на някой от нашите портали или приложения, ние събираме данни за оборудването от вашето оборудване или устройства. В някои случаи може да се прилага Политиката за поверителност на Yara Digital Faming. Може също така да получаваме данни за местоположение от вашия смартфон или друго устройство с географска информация, при условие че оборудването е свързано с мобилно приложение, което сте изтеглили, или потребителски профил, който сте регистрирали при нас.
 1. От други източници:
 • Например, чрез търговски партньори и дистрибутори, които продават продукти на Yara или използват приложения на Yara като Заявка за оферта или Програма за лоялност, когато споделят лични данни с нас, за да можем да отговорим на вашето искане или да изпълним договора, сключен с вас или между нас и такива партньори, например, за доставка на продукти, продавани чрез нашите дистрибутори.
 1. Видове информация и данни, които събираме

Когато използвате уеб сайта, ние събираме лични данни и информация за устройството до степента, разрешена от закона. Личните данни са информация или комбинация от части от информация, които могат да бъдат използвани, за да ви идентифицират на индивидуална основа. В зависимост от услугите, които използвате и начина, по който използвате Сайта, може да събираме следните категории данни:

 • информация за контакт, като вашето име, адрес и имейл адрес, които предоставяте когато създавате потребителски профил или попълвате един от нашите цифрови или физически формуляри. Тази информация ни позволява да ви идентифицираме и да комуникираме с вас;

 • бизнес данни, които ни позволяват да ви помогнем да оптимизирате операциите на вашия бизнес, ако имате регистриран потребителски профил. Това включва, но не се ограничава до данни, свързани с името, местоположението, размера на вашия бизнес и друга свързана с бизнеса информация, която ще бъде директно свързана с вас само ако имате регистриран потребителски профил;

 • информация за взаимоотношенията, която ни помага да разберем кои сте вие и какво искате, за да ви предложим продукти, технологии и услуги, които могат да ви заинтересуват, като собственост, бизнес информация, вашето общо местоположение и друга демографска информация в съответствие с приложимото законодателство. Ние събираме тази информация, когато взаимодействате с нас или имате регистриран потребителски профил;

 • информация за набиране на персонал, която ни помага да определим дали отговаряте на изискванията за работата, за която кандидатствате, ако кандидатствате за работа при нас, като обща информация за контакт, автобиография, информация за вашето образование, компетенции и умения, кариера и трудов стаж и друга информация, като снимка, социалноосигурителен номер, удостоверения за работа, трудова история, препоръки и друга подходяща основна информация;

 • информация за транзакции и продукти за това как взаимодействате с нас, нашите дилъри и бизнес партньори, включително покупки, запитвания и клиентски сметки, история на покупките, продукт и количество, култура (реколта) и предпочитания;

 • ID информация за самоличността ви, като дата на раждане и документ за самоличност, само когато е необходима, за да ви идентифицираме;

 • информация за финансова сметка само, ако е необходима за извършване на вашата покупка;

 • информация и анализ на устройството, като информация за компютрите, телефоните или други устройства, които използвате, за да посетите Сайта, в зависимост от разрешенията, които сте предоставили. Може да свържем информацията, която събираме от различните ви устройства, което ни помага да предоставяме последователно обслужване на вашите устройства. Това може да са, например, атрибути като вашия IP адрес, операционна система, версия на хардуера, настройки на устройството и типове и идентификатори на устройства. Може също така да събираме информация за връзка, като например, името на вашия мобилен оператор или Интернет доставчик, идентификатор за мобилна реклама и идентификатор на мобилно приложение, тип браузър, език, географско местоположение, часова зона на връзката и дата и час на посещение на Сайта, заедно с тенденциите при използване. Може също така да събираме информация за вашето поведение на Сайта, като например, колко време прекарвате и информация за вашето поведение при превъртане и споделяне;

 • данни за оборудването, които се генерират, събират от или съхраняват във вашето оборудване (софтуер или хардуер) или устройство, взаимодействащо с вашето оборудване, включително, но не само, местоположението на вашето оборудване.
 1. Как Yara използва лични данни

Ние използваме вашите лични данни за следните цели:

 1. Осигуряване на функционалността на заявените продукти и услуги и обслужване на клиенти:
 • Осигуряване на функционалността, продуктите, технологиите и услугите, които поискате, и предоставяне на други услуги, свързани с вашата поръчка, като доставка на продукти, препоръки и поддръжка;
 • Създаване, управление и разрешаване на достъп до вашия профил за услуги/продукти, за които регистрирате профил;
 • Попълване и записване на транзакциите ви;
 • Доставка на артикули и хардуер, които поръчате (включително артикули и хардуер, които поръчате чрез нашите дистрибутори);
 • Активно предоставяне на персонализирани отчети и/или препоръки/агрономически съвети, извлечени от данните, които сте предоставили на Yara, които са конкретно подходящи за вас по отношение на вашите бизнес дейности, за да подобрите вашата производителност, качество и рентабилност;
 • За да ви предложим оферта след получаване на заявка за оферта чрез дистрибутор в случаите на Заявка за оферта;
 • За да ви дадем точки въз основа на вашата история на покупките, които могат да бъдат разменени за подаръци или отстъпка за други продукти или услуги на Yara, когато сте член на Програмата за лоялност;
 • За да ви изпращаме административна информация, като промени в нашите условия и политики;
 • За да отговаряме на вашите запитвания и искания, например, когато ни изпращате въпроси или предложения.
 1. Поддръжка на продукти и клиенти:
 • За да ви предоставим поддръжка, включително надстройки и комуникации по програмата за подобряване на продуктите, както и за диагностика и ремонти, безопасност на продуктите и изземвания;
 • За да ви предоставим друга техническа помощ, като помощ при инсталиране, поддръжка и повреда.
 1. Управление на взаимоотношенията с доставчици
 • Управление на договори, като управление на всички взаимодействия и транзакции с трети страни, които ни доставят стоки и/или услуги, за да се увеличи максимално стойността на такива взаимодействия и транзакции;
 • Управление на ефективността, като настройка за преглед на ефективността;
 • Управление на риска, като например, стратегии за реагиране при прекъсвания на веригата за доставки;
 • Управление на данни като валидиране на заявки за доставчици; и
 • За да изградим по-добри взаимоотношения и да комуникираме по-добре с доставчици и външни организации, за да направим бизнеса гладък и по-рентабилен.
 1. Маркетинг и комуникации и предлагане на персонализирани услуги:
 • Предоставяне на комуникации, информация и директен маркетинг на продуктите, технологиите и услугите на Yara, включително за създаване на профил, който използваме, за да ви предложим целеви маркетингови предложения, персонализирани предложения, бюлетини, продуктова информация, фирмени списания, каталози, съобщения или покани за събития и т.н., които смятаме, че могат да представляват интерес за вас;
 • Предоставяне на персонализирани и агрономически съвети;
 • В зависимост от вашия избор, ние изпращаме такъв маркетинг чрез канали на социалните медии, имейл и/или SMS. Такъв маркетинг може, например, да се състои от агрономически и търговски съвети, бюлетини, проучвания, кампании, покани и информация за различни договорености, събития на панаири, срещи, обучения или уебинари;
 • Също така понякога използваме вашите лични данни, за да администрираме и управляваме проучвания, анкети, програми за лоялност и други промоционални събития и за да позволим на нашите клиенти да участват в анкети и проучвания, така че да можем да подобрим предлаганите от нас услуги;
 • Ние също така обработваме лични данни, за да преследваме законния си интерес да предоставим на нашите клиенти персонализиран маркетинг, като използваме информация относно историята на покупките, предпочитанията, поведението на клиента и друга свързана информация, за да разберем по-добре техните предизвикателства и нужди;
 • Освен това правим сегментиране и използваме лични данни за анализ, за да подобрим и предложим подходящи продукти, комуникация и услуги и за увеличаване на нашите агрономически познания. Също така използваме сегментиране и профилиране, за да определим дали потенциалните клиенти се интересуват от конкретни продукти или комуникация от нас;
 • Да споделяме информация с други търговци, ако искате те да ви изпращат маркетинг в зависимост от вашия избор;
 • Да разрешим публикуването на коментари и информация от вас на нашите уеб сайтове, социални медии и мобилни приложения;
 • Когато се изисква от приложимото законодателство, ние получаваме вашето съгласие за такъв маркетинг и за проучвания, чиято цел е маркетинг. Можете по всяко време да се предпазите от маркетинг чрез електронна комуникация, като следвате инструкциите в тези съобщения или като се свържете с нас на office.bg@yara.com
 1. Предоставяне на промоционални възможности и улесняване на социалното споделяне
 • Да ви позволим да участвате в промоции, награди и програми за лоялност;
 • Да улесним функционалността за социално споделяне, ако решите да го направите. За такива промоции или социално споделяне може да се прилагат допълнителни правила. Моля, не забравяйте да прочетете тези правила.
 1. Набиране на персонал
 • За наемане на нови служители на Yara, ако сте подали молба за работа през нашия портал за кандидатстване за работа, достъпен на yara.com, или по друг начин сте подали молба за работа при нас.
 • Ние използваме информацията, която включвате в кандидатурата си за работа, за да определим дали отговаряте на изискванията за работата, за която кандидатствате, като преценим дали сте идеалният кандидат за въпросната позиция.
 1. Да управляваме нашите ежедневни бизнес нужди и изготвяме бизнес отчети:
 • Да анализираме използването на нашите продукти и услуги от нашите клиенти, за да подготвим обобщени отчети за тенденциите;
 • Да управляваме нашите уеб сайтове и услуги, договори, анализи и предотвратяваме измами;
 • Бизнес разузнаване, като компилиране на обща пазарна информация;
 • Подобряване на продукта за разработване на нови продукти или за усъвършенстване на текущите ни продукти;
 • Управление и одит, например, чрез прилагане на вътрешни одити, бизнес анализи, контрол и докладване (например, процедури за сигнализиране на нередности);
 • Бизнес транзакции, включително реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне или друго разпореждане. Например, в случай на сливане или придобиване от друга компания, може да се наложи да разкрием лични данни на тази компания;
 • Защита на активите на Yara, например, от съображения за здраве и безопасност или за управление на правата за достъп и сигурността (за предотвратяване на измами, кибератаки и кражба на самоличност);
 • Да спазваме законови задължения, например, трябва да запазим фактури за счетоводни цели или да разкрием някои данни, за да изпълним искания от публични органи.
 1. Кое е правното основание, на което Yara се позовава за да обработва вашите данни?
 2. Договор
 • В случаите, когато сключваме договор с вас относно продажба, покупка или доставка на продукти или услуги, нашето правно основание за обработка е, че е необходимо за изпълнение на споразумение с вас или за предприемане на мерки по ваше искане преди сключване на договор.
 • Това правно основание се прилага за цялото обработване, което е необходимо за администрирането и изпълнението на такъв договор, и всяко обработване, необходимо за сключване на такъв договор. Това може, например, да включва обслужване на клиенти (под формата на програма за лоялност), управление на взаимоотношенията с клиенти и цели за фактуриране и друга обработка, необходима за предоставяне на исканата функционалност, продукти и услуги.
 • Когато изискваме лични данни, за да спазим законови или договорни задължения, тогава предоставянето на такива данни е задължително: ако такива данни не бъдат предоставени, тогава няма да можем да управляваме нашите договорни отношения или да изпълняваме задължения, които са ни възложени. Във всички останали случаи предоставянето на исканите лични данни не е задължително.
 1. Законово задължение
 • В някои случаи обработваме вашите лични данни, защото сме задължени да направим това по закон (например, за да спазим счетоводни и отчетни задължения).
 1. Законни интереси
 • Ние също така обработваме вашите данни, когато имаме законен интерес да направим това и когато не е в противоречие с вашите права за защита на данните. Този интерес е свързан със следното: да подобрим нашите продукти, технологии и услуги, да увеличим удовлетвореността на клиентите и да приспособим нашите услуги към вашите конкретни предпочитания и нужди.
 • Ние също така обработваме вашите данни въз основа на нашите легитимни интереси да обработваме вашата заявка, когато попълвате един от нашите цифрови или физически формуляри и за да дадем възможност на нашите клиенти да кандидатстват с приложими законови задължения. Освен това обработваме лични данни за нашите клиенти, когато е необходимо, за да преследваме законния си интерес за изпълнение на договора ни с нашите дистрибутори, като доставяме продуктите и услугите, поискани от клиента.
 • Понякога (например, когато правим профилиране) нашето правно основание за обработката е, че е необходимо за целите, свързани с нашия законен интерес в маркетинга и при създаването на профил на нашите клиенти за приспособяване на нашите оферти и услуги към техните нужди, освен ако този интерес не е в противоречие с правата на клиента, изискващи защита на личните данни.
 • Когато имаме съществуваща връзка с нашите клиенти, понякога изпращаме дигитален маркетинг за продукти и/или услуги, съответстващи на тези, на които се основава съществуващата клиентска връзка, и разчитаме на нашия легитимен интерес за това. Преди да направим това, ние ви предоставяме възможността да се откажете от такъв дигитален маркетинг.
 • Ние се позоваваме на нашия законен интерес като правно основание за сегментирането и анализите за подобряване на нашите продукти и услуги, за предлагането на подходящи продукти, комуникация и услуги на нашите клиенти/потенциални клиенти и за увеличаването на нашите агрономически познания.
 • Когато получаваме лични данни от нашите търговски партньори или дистрибутори, например, чрез Заявка за оферта или Програма за лоялност, нашето правно основание за обработка на такива данни е, че е необходимо да преследваме законния си интерес за удовлетворяване на вашата заявка или изпълнение на сключения договор с вас или между нас и такива партньори.
 • Ние също така се позоваваме на легитимни интереси като правно основание, когато постигаме някои от нашите бизнес цели, като бизнес разузнаване, подобряване на продуктите, управление и одити, бизнес транзакции и защита на активите на Yara.
 • Обърнете внимание, че имате право да възразите срещу обработване, което се основава на законни интереси като правно основание, както и срещу обработване, което има за цел директен маркетинг, както е обяснено допълнително в раздел 8 по-долу.
 1. Съгласие
 • В някои случаи ние обработваме вашите данни с вашето съгласие (например, когато искате да получавате бюлетини или други маркетингови материали от нас). В такива случаи можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като следвате инструкциите за отписване, посочени в маркетинговото съобщение, което получавате.
 • Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласие преди оттеглянето.
 1. Защо личните данни се разкриват от Yara

Ние не предоставяме вашите лични данни на маркетингови компании извън Yara. Можем да споделяме вашите лични данни само както следва:

 1. С компании от групата на Yara International ASA, за целите, посочени в настоящото Съобщение за поверителност
 • Оптимизиране на нашите споделени процеси. В рамките на група компании понякога е необходимо ресурсите да се използват ефективно. В този контекст ние се подкрепяме взаимно в рамките на нашата група в оптимизирането на нашите споделени процеси.
 • Нашите партньорски инициативи, като проучване и развитие, системна администрация, статистика, анализ, маркетинг и намиране на нови перспективи и други цели, както е посочено в Политиката за поверителност на данните за данни на клиенти, доставчици и бизнес партньори.
 • Това може, например, да бъде споделяне, когато е необходимо да се отговори на заявка от вас, за оценка на вашата кандидатура за работа за набиране на персонал или за сключване на трудов договор с вас или при други обстоятелства, при които споделянето е необходимо, за да се отговори на вашето запитване или за анализ и проучване до степента, в която такова разкриване е необходимо за постигане на законния ни интерес от подобряване на нашите продукти, технологии и услуги.
 1. С доставчици на услуги за улесняване на услугите, които ни предоставят
 • За целите, посочени в това Съобщение за поверителност и в съответното споразумение за обработка на данни.
 • Тези услуги включват, например, хостинг на данни, обработка на плащания, доставка на пратки, изпращане на имейли, разпространение, поддръжка на клиенти и техническа помощ, уеб анализи, мониторинг на производителността на ИТ, управление на взаимоотношенията с клиенти, оценяване, провеждане на оптимизиране на потребителското изживяване или нашите кампании за растеж, анкети и проучвания, законово съответствие, както и осигуряване на нашите бизнес операции, като идентифициране и разрешаване на неизправности.
 1. С публични органи или правителства, когато разкриването е подходящо
 • За разрешаване на спор с трета страна.
 • Когато отговаряме на изпълними правоприлагащи или правителствени искания и заповеди.
 • Когато се изисква от закон, наредба или правен процес.
 • Да предоставим информация, която смятаме за важна.
 1. С партньори и търговски взаимоотношения за осъществяване на бизнеса ни с тях
 • Във връзка с инициативи за сътрудничество и договори, сключени с такива страни, например, като част от процеса на продажба и разпространение.
 • Във връзка с продажба или бизнес сделка с бъдещи купувачи или продавачи. Ние имаме легитимен интерес да разкриваме или прехвърляме нашите лични данни на трета страна в случай на бизнес сделка.
 • За да им позволим да ви изпращат маркетингови съобщения, ако искате те да ви изпращат маркетинг в съответствие с вашия избор.
 1. С трети страни, с които споделяте лични данни чрез нашите уеб сайтове или мобилни приложения
 • Някои от нашите уеб сайтове или мобилни приложения ви позволяват да предоставяте достъп или да споделяте вашите лични данни с други лица или организации във връзка с уеб сайтовете или мобилните приложения, например, на съветници, които да ви помагат при вземането на решения, консултанти, дистрибутори, производители на машини и социални медии.
 • Ако свържете мобилното си приложение с профила си в социалните медии или споделите съдържание от един от нашите уеб сайтове в профила си в социалните медии, вие ще споделите информация с приятелите си, свързани с вашия профил в социалните медии, с други потребители и с доставчика на вашия профил в социалните медии. По този начин вие ни позволявате да улесним това споделяне на информация и разбирате, че използването на споделена информация ще се управлява от политиката за поверителност на доставчика на социалните медии.

Ние споделяме вашите лични данни, за да спазваме приложимите закони и разпоредби, за да наложим нашите (и на нашите представители и група) права, правила и условия, поверителност, безопасност и собственост.

 1. Бисквитки и подобни технологии

Ние използваме бисквитки на нашите уеб сайтове. Бисквитката е малък текстов файл, който се съхранява на вашия компютър, когато посещавате нашите уеб сайтове. Бисквитките ни помагат да идентифицираме вашия компютър, така че да можем да персонализираме вашето потребителско изживяване.

Те също така ни помагат да наблюдаваме как нашите посетители използват нашите уеб страници и ни позволяват да проектираме по-използваеми страници и полезно съдържание.

Ние използваме необходими (собствени) бисквитки (first-party cookies), бисквитки на трети страни (third party cookies) и заявки на трети страни (third-party requests). Необходимите (собствени) бисквитки са бисквитки, зададени от нас и могат да бъдат прочетени само от нашия сайт. По подразбиране необходимите (собствени) бисквитки са разрешени във всеки уеб браузър. Ако деактивирате необходимите (собствени) бисквитки, уеб сайтът не може да следи вашата дейност, докато се движите от страница на страница. Ние използваме следните видове необходими (собствени) бисквитки: сесийни, само http, сигурни и постоянни.

Бисквитките на трети страни се задават от трети страни, главно рекламни мрежи. Тези бисквитки се препрочитат по време на посещение на други сайтове, ако те също правят бизнес с тези компании. Например, може да използваме бисквитки за рекламна функционалност от Facebook.

Заявките от трети страни се правят от потребител към външна услуга. Въпреки факта, че тези заявки не задават никакви бисквитки, те все още могат да прехвърлят информация на трети страни. Например, Google Analytics – общ инструмент за анализ на уеб сайтове, който работи чрез заявки от трети страни.

Можете да управлявате вашите предпочитания за бисквитки в настройките, като направите избор на банера за бисквитки или след това върху иконата на бисквитките на уеб сайтовете или като направите промени във вашия уеб браузър. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки може да попречи на правилното функциониране на нашия уеб сайт.

Имайте предвид, че за Програмата за лоялност се прилага отделна Политика за бисквитки, вижте тук.

Бисквитките на нашите сайтове са изброени тук и чрез иконата на бисквитка на нашите уеб сайтове.

 1. Вашите избори

Даваме ви избор за това как да комуникираме с вас.

 • Имейл съобщения: Можете да спрете да получавате промоционални имейл съобщения от Yara, като следвате инструкциите за отказ, предоставени в такива съобщения.
 • Моля, обърнете внимание, че ще уважим молбата ви да спрем получаването на рекламни електронни съобщения от Yara. Възможно е обаче да продължим да ви изпращаме съобщения, свързани с услугата, като имейли, потвърждаващи покупки през нашите уеб сайтове. И може да съхраняваме информация за водене на записи, за да гарантираме, че изпълняваме заявките на потребителите и да изпращаме определени видове съобщения.
 • Обърнете внимание, че можете да управлявате как вашето мобилно устройство може да споделя информация за местоположение с Yara, както и как мобилният ви браузър обработва бисквитките и свързаните с тях технологии, като коригирате настройките за поверителност и сигурност на вашето мобилно устройство. Вижте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на мобилни услуги или производителя на вашето устройство, за да научите как да коригирате настройките си.
 1. Вашите права

До степента, предвидена от приложимото законодателство, може да имате право да поискате:

(a) Право на достъп

 • Да получите потвърждение от нас дали съхраняваме или не лични данни за вас, достъп до такива данни и друга информация по отношение на тези данни.
 • Да получите копие от вашите лични данни.

(б) Право на коригиране

 • Промяна на личните данни, ако те са неверни или непълни.

(в) Право на изтриване

 • Изтриване на лични данни в определени случаи, например, когато сте се съгласили с тяхното използване и след това сте оттеглили съгласието си или когато те се използват незаконно.

(г) Право на ограничение

 • Ограничаване на използването на лични данни при определени обстоятелства.

(д) Право на преносимост

 • Получаване на личните данни, които сте предоставили на Yara, в структуриран, често използван и машинно четим формат.
 • Предаване на такива лични данни, когато е технически осъществимо, на друга компания, отговорна за тяхното използване, при определени обстоятелства.

(е) Право на възражение или отказ

 • Да възразите срещу използването на вашите лични данни при определени обстоятелства, включително във връзка с директен маркетинг и когато вашите лични данни се използват въз основа на легитимен интерес на Yara.
 • Имате право да се откажете от всеки директен маркетинг и можете да го направите като щракнете върху бутона „отписване“ в съобщенията, които получавате.

(ж) Право на оттегляне на съгласието

 • Да оттеглите съгласието си по всяко време, ако използването на личните ви данни се основава на съгласие. Имайте предвид, че оттеглянето на вашето съгласие няма да направи използването на вашите данни преди оттеглянето ви незаконно.

Ако искате да упражните правата си, не се колебайте да се свържете с нас на office.bg@yara.com. Имайте предвид, че правата по-горе могат да бъдат ограничени в съответствие с приложимото законодателство.

Можете също така да подадете жалба до орган за защита на данните във вашата страна или когато е налице предполагаемо нарушение на приложимия закон за защита на данните. Списъкът на органите за защита на данните е достъпен на уеб сайта на Европейската комисия. Отговорният надзорен орган за „Яра България“ ЕООД е:

Комисията за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: 1592 гр. София,  бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: 1592 гр. София,  бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 91 53 519

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. Как съхраняваме вашите данни

Ние съхраняваме вашите лични данни толкова, колкото е необходимо или разрешено във връзка с целите, за които са били получени и в съответствие с приложимото законодателство. Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на съхранение, включват:

(a) Продължителността на времето, през което поддържаме постоянна връзка с вас и ви предоставяме исканите продукти/услуги (например, докато имате профил при нас или продължавате да използвате услугите/мобилните приложения), или за да ви позволим да извършвате вашите дейности и да отговаряте на вашите изисквания за запазване. Например, като основно правило по отношение на личните данни на клиентите, ние се стремим да преоценим необходимостта от запазване на вашите данни няколко години след като спрете да бъдете регистриран клиент (например, за да можем да отговаряме на оплаквания или запитвания, които все още могат възникват). Съществуват обаче и други фактори, които могат да повлияят на този период, както е посочено по-долу.

(б) Дали има правно задължение, на което сме подчинени (например, определени закони изискват от нас да съхраняваме записи на вашите транзакции за определен период, преди да можем да ги изтрием).

(в) Дали запазването е препоръчително предвид нашата правна позиция (например, по отношение на приложимите давностни срокове, съдебни спорове или регулаторни разследвания).

 1. Информационна сигурност

Yara е загрижена за вашата поверителност и се ангажира да запази личните ви данни в безопасност. Въведохме подходящи технически, физически и организационни мерки, за да защитим вашите лични данни от загуба, злоупотреба или промяна. Ние ограничаваме достъпа до лични данни до тези, които имат бизнес нужда.

 1. Прехвърляне на лични данни към други държави

Прехвърлянето на лични данни към трета държава извън ЕИП, която не осигурява адекватна защита, ще се осъществи само ако са осигурени подходящи предпазни мерки, например, чрез Обвързващите корпоративни правила на Yara, сключване на стандартни договорни клаузи на ЕС или ако получаващата страна е сертифицирана съгласно валиден механизъм за международен трансфер.

При разкриването на информация на други страни, както е описано в раздел 5, понякога трябва да прехвърлим лични данни в държава извън ЕИП, за да можем да изпълним една от целите, посочени в раздел 5. Например, можем да използваме подпроцесор, установен в САЩ, когато попълвате онлайн формуляр, за да отговорим на вашата заявка. Такова прехвърляне ще се извърши само при условие, че са добавени подходящи предпазни мерки, както е описано по-горе.

Ако имате някакви въпроси във връзка с това или искате да получите копие от предпазните мерки, които предоставяме в случаи на трансфери, молим, свържете се с нас на точката за контакт, посочена по-долу.

Yara може да прехвърля обобщени данни на трети страни (местни и/или чуждестранни) за целите на i) подобряване или развитие на Сайта или всяко оборудване, свързано със специфични услуги и ii) за правилното функциониране на Сайта и оборудването.

 1. Политики за поверителност на трети страни

Това Съобщение за поверителност се отнася само до събирането, използването и разкриването на лични данни от Yara. Другите уеб сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт, имат свои собствени политики и практики за поверителност. Нашите независими дилъри, доставчици и бизнес партньори също имат свои собствени политики и практики за поверителност. Препоръчваме ви да се запознаете с политиките за поверителност, предоставени от всички трети страни, преди да им предоставите информация или да се възползвате от оферта или промоция. Въпреки че се опитваме да правим връзки само към сайтове, които споделят нашите високи стандарти и уважение към поверителността, ние по никакъв начин не носим отговорност за съдържанието или практиките за поверителност, използвани от други сайтове.

 1. Промени и допълнения към това Съобщение

Ние ще ви уведомим чрез електронна поща или по друг ясен начин, ако направим фундаментални промени в това Уведомление за поверителност или промени, които могат да бъдат от значение и да засегнат вашите права, преди да направим такива промени. Всяка такава промяна ще бъде публикувана в това Съобщение за поверителност.

Ако не искате да продължите да използвате Сайта след споменатите промени, трябва да прекратите използването на Сайта и да поискате от Yara да закрие профила ви, като се свържете с нас на office.bg@yara.com или през съответния портал, където е приложимо.

 1. Юрисдикция и приложимо право

Това Съобщение за поверителност, с изключение на задължителното местно законодателство, се управлява и тълкува в съответствие със законите на Норвегия и е предмет на неизключителната юрисдикция на съдилищата на България.

 1. Как да се свържете с нас

Молим, свържете се с нас, ако имате въпроси или коментари относно нашите практики за поверителност или това Съобщение за поверителност. Можете да се свържете с нас онлайн на office.bg@yara.com. Можете да се свържете с нас чрез имейл, насочен към вашия местен офис на Yara: 9000 Варна, бул. „Осми Приморски полк“ 115

Ако имате неразрешени проблеми, също имате право да подадете жалба до надзорния орган, компетентен да разрешава такива проблеми съгласно приложимото законодателство или публичната версия на Директивата за поверителност на данните на Yara за данни на клиенти, доставчици и бизнес партньори.

Дата на влизане в сила: [посочете дата] / Последна актуализация: [посочете дата]