YaraMila

Думата „мила“ идва от старонорвежката дума „микла“, която означава „успех“.

Торовете YaraMila са цялостна серия от сложни NPK торове, предлагани от Yara по целия свят. Те съдържат комбинация от хранителни елементи като азот (N), фосфор (P) и калий (K), проектирани така, че да максимизират производителността и качеството на културите.

Всяка гранула YaraMila съдържа абсолютно еднакво количество азот, фосфор и калий. По този начин, когато се прилагат върху културите, те осигуряват пълно и балансирано разпределение на хранителните вещества в почвата.

Торовете YaraMila са стандартизирани под формата на прилинговани гранули, което улеснява тяхната употреба. Този вид торове позволява по-лесното им разтваряне в условия на намалена почвена влажност. Също така, минимизира разпрашаването, което може да се образува по време на транспортирането и приложението им на полето.

YaraMila са твърди, тежки торове с изключително добро и равномерно разпределение на полето. Това намалява загубите и максимизира производителността на културите, тъй като няма риск от загуба на хранителни елементи по време на транспортирането или съхранението.

Всички торове YaraMila имат нисък въглероден отпечатък върху околната среда, тъй като се произвеждат във фабриките на Yara с помощта на катализатори с ниски емисии.

Предимствата на технологията P-EXTEND

Фосфорът е необходим за растенията през целия им жизнен цикъл, а непрекъснатата му наличност е от съществено значение за техния растеж. Въпреки това фосфорът един от елементите, които се свързват в почвата, особено при различни стойности на почвения pH.

В YaraMila, фосфорът се представя като уникална комбинация от ортофосфати и полифосфати, с добавка на технологията P-EXTEND. Този съчетан подход гарантира по-голямата наличност на фосфор в торовете и безпрепятствения му транспорт до корените на растенията дори в полета с високо pH на почвата.

Фосфорната технология P-EXTEND работи синергично, за да освободи от почвата много хранителни вещества, необходими за растенията, като мед (Cu), цинк (Zn) и манган (Mn).