Думата "Vera" идва от старонорвежката дума "vekra", която означава "оживление" или по друг начин "съживяване".  

Продуктовата линия YaraVera включва концентрирани азотни торове с високо съдържание на азот, подходящи за приложение в зърнени култури, царевица, маслодайни култури и др.

Специалната технология на торовете YaraVera осигурява стабилно и непрекъснато снабдяване на културите с азот, идеално покривайки периода на високите им нужди от азот.

Благодарение на това, торовете от серията YaraVera , след прилагането им, имат много по-ниски загуби на азот в сравнение с други категории концентрирани азотни торове на базата на урея и следователно много по-достъпен азот за растенията.