YaraVita

Всеки листен тор YaraVita осигурява специфично хранително вещество или комбинация от хранителни вещества, когато и където културата се нуждае от тях, като по този начин подобрява нейната производителност. Това включва прецизното прилагане на необходимите дози от микроелементи като отделни продукти или като смеси, както и формулировки за осигуряване на резервни вторични хранителни вещества в моменти, когато те не са налични от други източници.

Листните торове YaraVita са разработени въз основа на прилагането им директно върху листата или плодовете, за бързо действие и ефективно третиране на дефицити на културите. Всеки листен тор YaraVita се състои от стабилни висококачествени хранителни вещества с добавки за формулиране, като омокрящи агенти, лепила и помощни средства за абсорбиране, които контролират и подобряват ефективността.

Торовете за третиране на семената YaraVita са специално формулирани за равномерно и безопасно покриване на семената, осигурявайки равномерно снабдяване с хранителни вещества за подобряване на ранния растеж и осигуряване на бързо и енергично стартиране на културата. В резултат на това растящите корени и листа са по-здрави и по-малко уязвими на студ, замръзване или увреждане от други фактори на околната среда.

Безопасността на културите е от решаващо значение

Тъй като в много случаи продуктите на YaraVita се прилагат директно върху културата, тяхната безопасност е от решаващо значение. Всички продукти са обстойно тествани в лабораторията за изследване и развитие на Yara, което означава, че можем да гарантираме безопасност на растенията, стига продуктът да се използва в съответствие с препоръките на етикета. В допълнение, всички суровини, използвани в продуктите, се тестват преди производството за тяхното съдържание на тежки метали, което ни позволява да гарантираме, че не може да има замърсяване на продукцията.

Продуктите YaraVita са произведени в съответствие с най-строгите разпоредби за торове в света. От 1994 г. производствените мощности на продуктите на YaraVita са сертифицирани по ISO (International Standards Organization) 9001, което обхваща всички аспекти на разработването, производството и поддръжката на продукта.

Ефективност на тора от проучване до приложение

Тестваме ефективността на всички торове YaraVita в нашите R&D центрове. Когато продуктът премине успешно тестовете за безопасност и ефикасност, се провеждат независими полеви тестове на целевите пазари, за да се гарантира, че продуктите ще дадат на производителите търговски ползи, добавяйки стойност след тяхното приложение. Има голяма база от експериментални полеви изпитания за продуктите на YaraVita, върху много култури от много места по света, доказващи ефективността на продуктите на YaraVita.

Строгите процедури за контрол на качеството гарантират, че всички готови продукти, обслужвани от нашите фабрики, са в съответствие с продуктовите спецификации. Ние работим в тясно сътрудничество с нашите доставчици за осигуряване на качествени суровини, поддържане и контрол на спецификациите за качество. Това, което е описано на етикетите на продукта, е и това, което се съдържа.