atfarm

atfarm image placeholder

Yara atfarm е лесна и интуитивна, уеб базирана платформа, за
проследяване вегетацията на културите, чрез специално разработен за целта
индекс – N-sensor index. Atfarm дава възможност за изготвяне на карти за
променливо азотно торене (VRA maps), чрез което се постигат намаляване на
икономическите вложения и повишаване ефективността на работа.

подробна информация

 

N-tester

n-sensor alt text

Yara N-Tester е ръчен уред за измерване наличността на азот в растенията, който
дава възможност за бързо и лесно установяване на точното състояние и точната
нужда от азот по време на активният растеж, през пролетта. С това се гарантират
бързи и точни решения по време на сезона

подробна информация

N-sensor

Image alt text

Yara N-Sensor – решението за променливо торене с азот  Yara N-Sensor e
азотен сензор за променливо торене, който измерва в реално време нуждата на
растенията от азот и управлява в реално време нормата, с която с която торачката
тори.

подробна информация

Megalab

Product alt text

Megalab – почвени и листни анализи

подробнa информация