Megalab 

Лабораторията на Yara в Поглингтън, Англия има над 40 години опит в 
извършването на различни анализи в земеделието – почва, растения, плодове, води и др. Интерпретацията е базирана на резултатите от полеви опити извършени през последните няколко десетилетия в различни държави, както и отличното познаване на нуждите от хранителни вещества на различните култури. Тези специфични за всяка култура алгоритми са вкарани в специална софтуерна система – Megalab.

Видове почвени проби:


Broad spectrum analysis of soil extra – P, K, Mg, S, Ca, B, Mo, Mn, Zn, Cu, Fe, Na, pH,
and cation exchange capacity /CEC/ + % organic matter + mechanical composition of the
soil.

Broad spectrum analysis of soil - P, K, Mg, S, Ca, B, Mo, Mn, Zn, Cu, Fe, Na, pH, and
cation exchange capacity/CEC;
Basic soil indicators – P, K, Mg, pH;

КВС Агро България, съвместно с Yara UK, извършва почвени и листни анализи в най-добрата, акредитирана лаборатория във Великобритания.

 

Научете повече