Измервайте с N-tester BT

alt text

 

Научете действителното усвояване на Азот от вашите култури, за да подобрите бюджета си за азотни продукти.

 

Препоръките за азотна норма от N-Tester BT са предназначени да ви помогнат да прецизирате торенето с азот по време на вегетацията на културите и да увеличите максимално възвръщаемостта от всеки килограм азот, който прилагате.


Увеличете максимално възвръщаемостта на приложения азот и подобрете качеството на добива с помощта на специфични за полето препоръки за азотни норми, базирани на реалното усвояване на азот от вашите зърнени култури.


N-Tester BT е тестван полево в стотици изпитвания и е разработван от отдела за научноизследователска и развойна дейност на Yara в продължение на над 25 години.

Получавайте препоръки за азотна норма въз основа на усвояването на азот от вашите зърнени култури за 2-рото, 3-тото и протеиновото приложение.

  • Уверете се, че растенията имат начало на фаза удължаване на стъбло. Не се препоръчва използването му преди тази фаза.
  • Проверете дали устройството се свързва с мобилният телефон безпроблемно. Преди да отидете на полето се уверете, че устройството е свързано с мобилният телефон, посредством Bluetooth.
  • Полетата, които ще се измерват трябва предварително да са заредени в профила, през десктоп версията. N-tester BT е свързан изключително и само с мобилното приложение на atfarm, но полетата които ще се измерват, е необходимо да са заредени през компютъра, както и да са обозначени с настоящата култура.
  • Прегледайте биомасата на полетата, за да определите местата за измерване. Определете различни зони в полето, които директно да посетите и да направите измервания, без да е необходимо да обикаляте цялото поле!
  • Препоръката от N-tester BT трябва да се изпълни не по-късно от 5 дни след измерването. Ако ще използвате препоръката от N-tester BT, то тя трябва да се приложи възможно в най-кратък период. Ако не - повторете измерването.

*Към момента N-tester BT е калибриран за Зимна пшеница

Научете повече